การ "สร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric)" ในกิจกรรมเพื่อการประเมิน

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น

สนับสนุนโดย Zendesk